** ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับ ชื่อบัญชี หากไม่ตรงทางเว็ปจะยึดเงิน 3 วัน แล้วจะโอนกลับคืนค่ะ **

** กรุณาใช้เบอร์จริงเนื่องจากต้องใช้เป็นไอดีสำหรับเข้าฝากเงินครั้งแรกและ ใช้รับ sms การเข้าเล่นเกมส์ **

** ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับ ชื่อบัญชี หากไม่ตรงทางเว็ปจะยึดเงิน 3 วัน แล้วจะโอนกลับคืนค่ะ **